Cydnabyddiaethau

Atebol-Black-small.png

Cyhoeddwyd gan. Atebol Cyfyngedig 2018
Adeiladau’r Fagwyr, Llandre, Aberystywth, Ceredigion, SY24 5AQ
www.atebol.com

© Y Goron 2018

atebolInteractive2.jpg

Testun.
Huw Lewis a Huw Williams, ar ran Atebol.

Cyfarwyddwr y Prosiect.
Owain Glyn Saunders-Jones, Atebol Rhyngweithiol

Datblygwr Digidol.
Bob Plested – Atebol Rhyngweithiol

Golygyddion.
Eirian Jones, Atebol
Delyth Davies, Atebol
Bethan Mair, Atebol

Ymchwilwyr.
Lleu Bleddyn, Atebol

Marchnata.
Elen Jones, Atebol

Aelodau Panel AdAS.
Alun Morgan, Swyddog Proffesiynol / PSE Professional Officer
Llinos Patchell, Ysgol Gwynllyw, Pontypwl
Rachel Dodge, Swyddog Pwnc CBAC
Geraint Jones, Ysgol y Strade, Llanelli
Emma Howells, Ysgol Bryntawe, Abertawe
Gareth Jones, Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin

Ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog.

WG-Part-Funded-mono-141.png
WelshGov2.png